میوه سلطنت پادشاه الیزابت اخبار بین الملل

میوه: سلطنت پادشاه الیزابت اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار بین الملل اتحادیه اروپا ۱۷ تبعه کره شمالی را تحریم کرد

اتحادیه اروپا ۱۷ نفر دیگر از شهروندان کره شمالی را به لیست افراد تحریمی خود علیه کره شمالی اضافه کرد.

اتحادیه اروپا ۱۷ تبعه کره شمالی را تحریم کرد

اتحادیه اروپا ۱۷ تبعه کره شمالی را تحریم کرد

عبارات مهم : اروپا

اتحادیه اروپا ۱۷ نفر دیگر از شهروندان کره شمالی را به لیست افراد تحریمی خود علیه کره شمالی اضافه کرد.

به گزارش مهر به نقل از ریانووستی، اتحادیه اروپا ۱۷ نفر دیگر از شهروندان کره شمالی را تحریم کرد.

اتحادیه اروپا ۱۷ تبعه کره شمالی را تحریم کرد

شورای اتحادیه اروپا در بیانیه ای گفت: این شورا ۱۷ نفر را به فهرست افرادی که در لیست تحریم ها علیه کره شمالی قرار دارند، اضافه کرده هست. این تحریم ها تکمیل کننده تحریم های شرکت ملل هستند.

براساس این بیانیه، افراد به علت همکاری آنها در فعالیت های تجاری غیرقانونی با نشانه نادیده گرفتن تحریم های اعمال شده است به وسیله شرکت ملل، از جمله در خارج از این کشور، به لیست افراد تحریمی اضافه شده است اند.

اتحادیه اروپا ۱۷ نفر دیگر از شهروندان کره شمالی را به لیست افراد تحریمی خود علیه کره شمالی اضافه کرد.

با این تحریم ها تعداد کل افراد در فهرست تحریم های اتحادیه اروپا علیه کره شمالی به ۵۸ مورد رسیده است و همچنین ۱۰ نهاد قانونی نیز در این فهرست قرار دارند. در فهرست تحریم های شرکت ملل علیه کره شمالی نیز ۷۹ شخص حقیقی و ۵۴ شخص حقوقی قرار دارد.

واژه های کلیدی: اروپا | بیانیه | تحریم ها | کره شمالی | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs