میوه سلطنت پادشاه الیزابت اخبار بین الملل

میوه: سلطنت پادشاه الیزابت اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار بین الملل از تجزیه تا قرار گرفتن تحت قیمومیت , سند آمریکا راجع به سوریه

آمریکا در جریان نشست صلح سوری در وین سندی را به نماینده شرکت ملل ارائه کرده که در آن سخن از تجزیه سوریه و لزوم قرار گرفتن آن تحت قیمومیت بین المللی به میان آمده

از تجزیه تا قرار گرفتن تحت قیمومیت , سند آمریکا راجع به سوریه

سند آمریکا راجع به سوریه؛ از تجزیه تا قرار گرفتن تحت قیمومیت

عبارات مهم : سوریه

آمریکا در جریان نشست صلح سوری در وین سندی را به نماینده شرکت ملل ارائه کرده که در آن سخن از تجزیه سوریه و لزوم قرار گرفتن آن تحت قیمومیت بین المللی به میان آمده هست.

به گزارش مهر به نقل از المیادین، ایالات متحده آمریکا در جریان مذاکرات صلح سوریه در وین، سندی را به نماینده خاص شرکت ملل در امور سوریه ارائه کرده هست. این در حالی است که سند مذکور، بعد از نشست اخیر «گروه واشنگتن» به شماری از طرف های تاثیرگذار در بحران سوریه ارائه شده است است.

از تجزیه تا قرار گرفتن تحت قیمومیت , سند آمریکا راجع به سوریه

بر اساس این گزارش، طبق شواهد و قرائن، سند ارائه شده است از سوی ایالات متحده آمریکا با قطعنامه های بین المللی به خاص قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت در تعارض آشکار هست. این سند در برگیرنده جزئیاتی از اختیارات مدیر جمهور، دولت، حکومت های محلی، دستگاه قضایی، امنیتی و پارلمان است.

در این سند همچنین بندهایی راجع به روند برگزاری انتخابات و چگونگی تشکیل کمیته های نظارت، آمده است.

آمریکا در جریان نشست صلح سوری در وین سندی را به نماینده شرکت ملل ارائه کرده که در آن سخن از تجزیه سوریه و لزوم قرار گرفتن آن تحت قیمومیت بین المللی به میان آمده

در سند مذکور سخنی از کناره گیری اسد و تشکیل هیئت دولت انتقالی سخنی به میان نیامده ولی در آن به تجزیه سوریه تحت عنوان تشکیل حکومت های محلی با برخورداری از اختیارات زیاد، اشاره شده است است.

آمریکا در این سند خواستار قرار گرفتن سوریه تحت قیمومیت بین المللی شده است هست. این سند همچنین دربرگیرنده بندهایی در خصوص سلب اختیارات ریاست جمهوری و تبدیل شدن آن به ریاست جمهوری صوری و افتخاری است.

بر اساس این سند، تعیین نخست وزیر و وزرا به موافقت مدیر جمهور متکی نیست، و مدیر جمهور نمی تواند پارلمان را منحل کند.

از تجزیه تا قرار گرفتن تحت قیمومیت , سند آمریکا راجع به سوریه

واژه های کلیدی: سوریه | آمریکا | ریاست جمهوری | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs