میوه سلطنت پادشاه الیزابت اخبار بین الملل

میوه: سلطنت پادشاه الیزابت اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی شلیک اخطار ناو آمریکایی به سوی قایق‌های ایرانی / سی ان ان

شبکه خبری سی ان ان مدعی شد که یک ناو آمریکایی روز سه‌شنبه به سوی یک قایق گشت‌زنی مسلح ایرانی چند شلیک اخطار داشته است.

شلیک اخطار ناو آمریکایی به سوی قایق‌های ایرانی / سی ان ان

سی ان ان: شلیک اخطار ناو آمریکایی به سوی قایق های ایرانی

عبارات مهم : اخطار

شبکه خبری سی ان ان مدعی شد که یک ناو آمریکایی روز سه شنبه به سوی یک قایق گشت زنی مسلح ایرانی چند شلیک اخطار داشته است.

به گزارش ایسنا، بنا بر ادعای سی ان ان این شلیک ها در کرانه شمالی خلیج فارس در روز سه شنبه رخ داده است.

شلیک اخطار ناو آمریکایی به سوی قایق‌های ایرانی / سی ان ان

بنا بر ادعای یک مقام آمریکایی، قایق آمریکایی تا 135 متری ناو آمریکایی نزدیک شده است است.

این مقام آمریکایی افزود: نیروهای ایرانی به هیچ یک از هشدارهای ناو آمریکایی از جمله تماس های رادیویی پرتاب منور و پنج شلیک هشدار که نشانه های بین المللی جهت ارتباط هستند پاسخی نداده هست. این ناو آمریکایی بعد از آن شلیک های هشدار آمیزی را در پی نگرانی از برخورد ناو با قایق ایرانی به سوی آب پرتاب کرد.

شبکه خبری سی ان ان مدعی شد که یک ناو آمریکایی روز سه‌شنبه به سوی یک قایق گشت‌زنی مسلح ایرانی چند شلیک اخطار داشته است.

قایق ایرانی سپس اقدام وسوسه برانگیز خود را متوقف کرد، ولی جهت چند ساعت در منطقه به گشت زنی ادامه داد. هم چنین در این مدت چند ناو آمریکایی دیگر در حال انجام گشت زنی های متداول خود در آب های بین المللی بودند.

واژه های کلیدی: اخطار | برخورد | ایرانی | آمریکایی | ناو آمریکایی | مقام آمریکایی | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs